Generelle tips om vedlikehold av ditt boblebad

Generelle tips om pleie av ditt bad

I teksten under har du generelle tips og råd rundt det å ha et massasjebad.

Plassering

Underlaget du velger å plassere massasjebadet på, må tåle vekten av badet, vannet og menneskene i. Underlaget må være jevnt og rett. Husk å plassere badet slik at pumper og computere er lett tilgjengelig dersom badet skal bygges inn.

Sikkerhetsregler for elektrisk installasjon 

 1. Alle ledninger må koples av fagfolk. Bad med 3 vannpumper krever 32 A kurs, 25 amp for bad med 2 vannpumper og 1 airblower, bad med 2 vannpumper 20 amp for bad med 1 pumpe eller 1 vannpumpe og en air blower er det tilstrekkelig med en 16 A kurs. Jordfeilbryter må monteres.
 2.  Massasjebadet må koples direkte til sikring i sikringsskapet.
 3.  Strømtilkoplingen til badet skal bare brukes til dette produktet.

Bruke massasjebadet

Følg disse trinnene for maksimal glede av massasjebadet. 

 1. Fyll badet med vann: Hell i vann opptil merke for waterlevel (mellom øverste dyse og nakkepute). Vann kan fylles dirkete fra hageslangen, men dersom temperaturen i vannet er under 8-8,5 grader vil badets frostsikring slå seg på. For å unngå dette kan man supplere med vann fra husets varmtvannsbereder.
 2. Skru på sikringen i huset. Lukk deretter dekselet til kontrollboksen.
 3. Oppstart: Når strømmen er tilkoblet vil badet automatisk starte i .self check. modus.
 4. Stille temperaturen: Trykk på pilknapp opp eller ned for å stille temperaturen. Fortsett å trykke til du oppnår ønsket temperatur. Etter 5 sekunder vil den innstilte temperaturen forsvinne og den faktiske temperaturen vil dukke opp igjen på displayet. Dersom den innstilte temperaturen er høyere enn den faktiske, vil sirkulasjonspumpen starte automatisk, og deretter vil varmeapparatet varme opp vannet til ønsket temperatur.

Rengjøring av filter

Badet har et eller to skim filter. Når vannet strømmer gjennom filteret vil urenheter i vannet sette seg fast i filteret. Dette filteret bør rengjøres minimum hver måned. 
Rengjøre filteret: 

 1. Skru av hovedstrømkilden, ta sikringen i sikringsskapet.
 2. Skru løs filteret.
 3. Løft opp filteret til det løsner fra røret.
 4. Filteret settes i   Filter Clean/ Filter rens la dette virke noen timer før filteret spyles med hageslangen/ eller i dusjen.
 5. Filteret monteres og badet kobles til strømkilden.

Rengjøring av cover og kabinett

 1. Minimum hvert halvår må det brukes covershine eller clean and protect for å behandle lokket ditt.
 2. Minum hvert halvår må det brukes covershine eller clean and protect for å behandle kabinettet ditt.

Tømming av badet:

Vannet i badet bør skiftes minimum 2-4 ganger i året, om man ikke har saltvannsrensing.

 1. Vi anbefaler alltid å bruke Pipe Cleaner / Rørrens ved vannbytte. NB! Har du saltsystem skal du kun bruke 250ml.
 2. Kjør pumpene i badet i 15-20 min så rørrensen får sirkulert godt i vannet.
 3. Slå av sikringen inne i huset. NB Skru aldri på badet uten vann. 
 4. Koble til avtappingsventil, la vannet renne ut.( Eller bruk en lensepumpe som vil tømme badet på ca 15 min)
 5. De siste vannresten tømmes manuelt, vask over badets innside. IKKE bryj såpe. Varmt vann og en microfiber klut fungerer veldig bra.
 6. Fyll badet med vann.
 7. Koble til strømkilden, badet starter i self sjekk.(PR, primemode)

Meny

Innstillinger