Kjøpsbetingelser i nettbutikk - Sunbelt Massasjebad

Kjøpsbetingelser i nettbutikk

1. Ordrebekreftelse og ekspedering av ordren

Når bestillingen din er registrert vil du motta en ordrebekreftelse med ordrenummer fra oss. Kontakt oss hvis du ikke får denne, slik at vi kan sjekke hva som har skjedd.

Vi sender ut varer mandag – fredag kl 13.00. Kommer bestillingen etter dette blir varen sendt dagen etter. Vi gjør vårt ytterste for at kunder skal få varene sine så fort som mulig.

Det er aldersgrense på 18 år for å handle i nettbutikken. Er du under dette, må en myndig person bestille for deg.

Du er selv ansvarlig for at alle personopplysninger på deg er korrekt, slik at vi sender varene til riktig adresse og at vi kan nå deg for å gi beskjeder vedrørende bestillingene.

2. Betaling

Som betalingsmåte benytter vi oss av Klarna. Dette er en av de sikreste betalingsmåtene på internett.

Du kan kjenne deg trygg når du handler med Klarna. Opplysningene du har på kontoen din krypteres og lagres sikkert på serverne til Klarna, og de kommuniseres aldri videre til nettstedene hvor du handler. Klarna tilbyr kjøperbeskyttelse, det vil si at de kan hjelpe deg med å få pengene dine tilbake hvis noe skulle gå galt med et kjøp eller et salg, så lenge noen få betingelser er oppfylt.

Klarna tilbyr forskjellige betalingsløsninger, velg den som passer deg best.

Uansett om hvor du kjøper, og/eller overfører penger kan du føle deg trygg med Klarna.

3. Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet ved avhenting, må du melde fra om dette med en gang til bedrift@sunbeltspa.no. Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake der du hentet pakken og fylle ut et skadeskjema. Utleveringsstedet hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

4. Transport av bad, boder og terrassetak

Når varen sendes til kunde med transportør er det viktig at kunden pakker ut og sjekker varen for skader før varen kvitteres ut.

Evt. Skader noteres på fraktbrevet, det er kundens ansvar at dette blir gjort, selger kan ikke holdes ansvarlig om skade ikke er notert på fraktbrev. Dette må gis beskjed til bedrift@sunbeltspa.no innen 7 dager etter varen er mottatt. Dette gjelder produkter vi sender med langtransport, foreksempel bad.

Med varer som blir sendt med Bring må eventuelle skader noteres ALLTID ved mottak. Ser du skade på emballasje, må dette noteres til Bring med engang.

5.      Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev)

 

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. 

 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids[1]dag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev)

 

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig foreventuellredusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

Varen må returneres ubrukt i original forpakning for å bruke angrefristen. Kjøper må dekke returfrakt samt fraktkostandene som ble betalt ved sending av varen. 

6. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2mnd.framangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

7. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, senest 2 måneder etter feilen eller mangelen er oppdaget. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Meny

Innstillinger